Ima mnogo razloga za korišćenje CAD-a. Najveći razlog je konkurentnost. Da bi pobedile u poslu kompanije koriste CAD (računarski podržana projektovanje) da bi napravile bolje planove, brže i jeftinije od svojih konkurenata. Produktivnost je znatno poboljšana korišćenjem CAD-a, omogućavajući brzo i lako crtanje mnogouglova, elipsi i više paralelnih linija.
 
Brzo poboljšanje daje korišćenje komandi fillets i chamfers (zaobljivanje i zakošenje uglova). Kompjuter omogućava pozicioniranje do pojedinačnih geometrijskih tačaka i daje mogućnost korišćenja pomoćnih radnih linija. Kopiranje, rotiranje i simetrično preslikavanje su jako značajne komande koje omogućavaju brzo i lako crtanje simetričnih linija. Mnogi šabloni za šrafiranje su umetnuti u CAD programe. Takođe, bojenje površina raznim bojama je zahtev koji CAD ispunjava i zato se može koristiti u oblasti umetnosti i prezentacije. Različiti stilovi fontova za ispis teksta nalaze se u svakom CAD paketu. Mogućnosti ubacivanja različitih grafičkih fajlova i skeniranje fotografija u CAD programu je preimućstvo pošto se slikama može manipulisati i one se mogu obrađivati, animirati i retuširati. Mogućnosti uveličavanja i umanjivanja su posebno značajne jer mogu da se koriste različiti opsezi veličina. CAD informacije se čuvaju u digitalnoj formi i moguće je tačno dimenzioniranje, bez prethodnog štampanja pa potom merenja na crtežu. Moguće je tačno dimenzionisanje komponenti pomoću računara. Druga pogodnost CAD sistema je da stvara i čuva objekte koji se često koriste u raznim crtežima. Biblioteke takvih korisnih detalja mogu biti kupljene posebno ili mogu biti napravljene po potrebi. Pri svakom korišćenju, pojedini objekti na crtežu mogu biti umetani, rotirani, zaokretani i postavljeni radi toga da bi se prvo videlo kako u tim uslovima izgledaju, za izbor najboljeg rešenja.
 
Slike za CAD
 
 
Ranije su inženjeri i crtači traćili preko 30% svog vremena na traženje crteža i odgovarajućih dokumentacija. Sada je to pristupačno odmah po izdavanju zahteva elektronskim putem. Promene na crtežima tzv. update-i se vrše lako korišćenjem CAD programa. Svaka promena se odmah beleži i čuva. Kada radite na papiru i mušterija traži izvesnu izmenu vi morate da crtate sve iz početka. U CAD-u vi pravite izmenu odmah i to lako. Sve je trenutno vidljivo na ekranu. Ako vam odgovara štampate ga a možete ga poslati e-mailom. Sve je brzo i lako. Na papiru, kompleksna geometrija često uključuje mnogo merenja i lociranja referentnih tačaka. U CAD-u je to brzo, a revizija je čak i brža i jednostavnija. Mnogi CAD programi uključujući macro i dodatni programski jezik koji dozvoljava optimizaciju prema ličnim potrebama. Optimizujući vaš CAD program da odgovara vašim potrebama i ugrađujući sopstvene ideje možete napraviti vaš CAD program različit od vašeg konkurenta.

CAD može omogućiti kompaniji bolji plan i dizajn od onoga koji je moguće ručno napraviti. Na primer u oblasti izračunavanja specifičnih površina i zapremina, specifičnih gustina i druge eksperimentalne analize. Mnogi CAD sistemi dozvoljavaju brzo generisanje modela kao objekta. Kompjuterska memorija čuva detalje od svih geometrijskih podataka koji definišu svaki deo objekta. Od dimenzionisanja komponenata kompjuter će preračunati površinu, zapreminu, težinu za različite materijale, težište, moment inercije. To se može koristiti za izračunavanja raznih napona, naprezanja i pritisaka koji su potreban deo planova. Čvrsti modeli kreirani u CAD-u mogu biti preneti u elemente analize koji će onda proveriti predloženi plan, da li je u mogućnost da ispuni predviđene zahteve.


Slike za CAD
 
 
Najveći doprinos kompjutera u planiranju je softversko procesiranje – prototip modeli, kreirani 3D modeli, planirani da budu predmet kompjuterskog testiranja. Za građenje je softver prototip mnogo brži i jeftiniji od građenja pravog prototipa i često bolji u osnovnom ispitivanju od pravog. To je zato što modeli često koriste procese i materijale koji ne odgovaraju onima koji se koriste za pravi konačni proizvod. Softver prototip može ličiti mnogo više na konačni proizvod od stvarnog prototipa. Realističnu sliku softver prototipa mogu koristiti ljudi iz marketinga da naprave širok spektar marketinškog materijala tj. o mogućnostima samog proizvoda. Oni čak mogu biti korišćeni za testiranje tržišta i donošenje konačne odluke da li će to uopšte biti proizvedeno. Prodajno odeljenje koristi 3D ilustracije i brošure za promociju proizvoda. Prezentacije sa vizuelnim modelima i animacijama u 3D formi su danas značajan deo prodaje i reklame, vrlo značajne u tržišnoj i konkuretnoj prodaji i ekonomiji. CAD se povezuje sa kompjuterskom proizvodnjom kad god je to moguće. CAD/CAM sistemi mogu napraviti kompjuterske instrukcije za kompjuterizovanu mašinsku kontrolu kod: strugova, mlinova, bušilica, glodalica, aparata za zavarivanje, automatizovanih postrojenja. Tipično projektovanje uključuje crtanje u CAD-u sve do konačnog projekta i CAD pravi slojeve od pojedinačnih geometrijskih oblika koje potom povezuje u celinu za CAM (računarski podržana proizvodnja). Opis dela kreiranog CAD-u se prevodi u odgovarajući format, kao što su DFX i IGES. I onda se ugrađuje i ubacuje u CAM koji se koristi onda za trasiranje daljeg puta.
 
Slike za CAD
 
Pa, ako niste neki talenat za crtanje tehničkih crteža rukom, ne beri te brigu tu je CAD!  
Ukoliko čitate ovaj članak, uspešno ste došli na http://chiribin.blog.rs i možete početi sa čitanjem i komentarisanjem.